• zemní práce
  • autodoprava
  • demolice
  • provádění staveb
  • přípravné práce pro stavby